Vijesti

Na Jarunu najavljen Europski tjedan sporta

17. svibnja 2017

Državna tajnica Janica Kostelić, ambasadori projekta Damir Martin i Maida Arslanagić te jedan od najboljih kondicijskih trenera u Hrvatskoj Pero Kuterovac danas su na zagrebačkom Jarunu predstavili Europski tjedan sporta koji će se održati od 23. do 30. rujna ove godine.

Važne obavijesti

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

5. travnja 2017

Središnji državni ured za šport obavještava zainteresiranu javnost o otvaranju javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa. Cilj savjetovanja je prikupiti komentare, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti u svrhu donošenja Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa. Savjetovanje će biti otvoreno 30 dana, odnosno do 5. svibnja 2017. godine. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Natječaj za sufinanciranje športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini

24. ožujka 2017

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. (Narodne novine, broj 119/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini.