Javna nabava

Javna nabava provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16).

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: NN 120/16), Središnji državni ured za šport, Zagreb, Savska cesta 28/I objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojim Središnji državni ured za šport ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

DOKUMENTI