Kontakti

Središnji državni ured za šport

Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Telefon: 01/4594-390 
Fax: 01/4594-321
e-mail: sport@sdus.hr

 

Kontakt za medije

e-mail: press@sdus.hr

 

Kontakt za službeno dopisivanje tijela državne uprave

e-mail: pisarnica@sdus.hr

 

Janica Kostelić, državna tajnica
Telefon: 01/4594-390
Fax: 01/4594-321
e-mail: sport@sdus.hr

 

dr.sc. Krešimir Šamija, ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državne tajnice
Telefon: 01/4594-390
Fax: 01/4594-321
e-mail: sport@sdus.hr

 

Kabinet državne tajnice
Ana Ban, tajnik Kabineta
Telefon: 01/4594-296
Fax: 01/4594-321
e-mail: ana.ban@sdus.hr

 

Glavno tajništvo
Petra Anđelović, ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika
Telefon: 01/4594-263
e-mail: petra.andelovic@sdus.hr

 

Sektor za razvoj športa
Darko Vučić, načelnik Sektora
Telefon: 01/4594-397
e-mail: darko.vucic@sdus.hr

 

Služba za programe krovnih športskih organizacija i nacionalnih športskih saveza
Ivan Baričević, voditelj Službe
Telefon: 01/4594-368
e-mail: ivan.baricevic@sdus.hr

 

Služba za međunarodnu suradnju i EU fondove
Marija Crnković, voditeljica Službe
Telefon: 01/4594-354
e-mail: marija.crnkovic@sdus.hr

 

Sektor za potporu sustavu športa

Služba za šport djece i mladih, lokalni šport i stručne kadrove
dr. sc. Martina Jeričević, voditeljica Službe
Telefon: 01/4594-487
e-mail: martina.jericevic@sdus.hr

 

Služba za športski standard
Nataša Muždalo, voditeljica Službe
Telefon: 01/4594-400
e-mail: natasa.muzdalo@sdus.hr

 

Samostalna služba sportske inspekcije
sportskainspekcija@sdus.hr