Kontakti

Središnji državni ured za šport

Savska cesta 28/I
10000 Zagreb
Telefon: 01/6042-950 
e-mail: sport@sdus.hr

OIB:28332947617
MB: 04627270

 

Kontakt za medije

e-mail: press@sdus.hr

 

Kontakt za službeno dopisivanje tijela državne uprave

e-mail: pisarnica@sdus.hr

 

Janica Kostelić, državna tajnica
Telefon: 01/6042-950
e-mail: sport@sdus.hr

 

dr.sc. Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice
Telefon: 01/6042-950
e-mail: sport@sdus.hr

 

GLAVNO TAJNIŠTVO 

e-mail: glavnotajnistvo@sdus.hr 

Petra Anđelović, glavna tajnica
Telefon: 01/6042-955
e-mail: glavnotajnistvo@sdus.hr

 

Služba pravnih i općih poslova
Ivana Klanac Majer, voditeljica Službe
Telefon: 01/6042-973
e-mail: ivana.klanac@sdus.hr
 

Služba za financije i računovodstvo
Tatjana Bosanac, voditeljica Službe
Telefon: 01/6042-971
e-mail: tatjana.bosanac@sdus.hr

 

SEKTOR ZA RAZVOJ ŠPORTA
Darko Vučić, načelnik Sektora
Telefon: 01/6042-964
e-mail: darko.vucic@sdus.hr

 

Služba za programe krovnih športskih udruženja i nacionalnih športskih saveza
Ivan Baričević, voditelj Službe
Telefon: 01/6042-965
e-mail: ivan.baricevic@sdus.hr

 

Služba za športski standard
Nataša Muždalo, voditeljica Službe
Telefon: 01/6042-961
e-mail: natasa.muzdalo@sdus.hr

 

SEKTOR ZA POTPORU SUSTAVU ŠPORTA
dr.sc. Martina Jeričević, načelnica sektora
Telefon: 01/6042-958
e-mail: martina.jericevic@sdus.hr

 

Služba za lokalni šport i stručne kadrove
Telefon: 01/6042-958

 

Služba za međunarodnu suradnju i EU fondove
Marija Crnković, voditeljica Službe
Telefon: 01/6042-975
e-mail: marija.crnkovic@sdus.hr

 

Samostalna služba sportske inspekcije
sportskainspekcija@sdus.hr