Poticanje športsko-rekreativnih aktivnosti

Središnji državni ured za šport raspisuje jedanputa godišnje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu. Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom te poticanje razvoja športa u sklopu međunarodne športske suradnje


24. ožujka 2017

Natječaj za sufinanciranje športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. (Narodne novine, broj 119/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini.

DOKUMENTI


27. lipnja 2017

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini

Financijska sredstva za sufinanciranje poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini u iznosu od 1.500.000,00 kuna raspoređuje se na pravne osobe u iznosima kako slijedi u Odluci.

DOKUMENTI