Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Središnji državni ured za šport subvencionirat će školarine redovitih i izvanrednih studenata koji su kao športaši nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u svim zvanjima.


6. srpnja 2017

Natječaj za subvencionirane školarine 2017./2018.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. („Narodne novine“, broj 119/16) i propisanog Zakonom o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) u članku 7. stavku 5. Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima za akademsku godinu 2017./2018.