O nama

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog zakona.