Ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
 2. Glavno tajništvo
  1. Služba pravnih i općih poslova
  2. Služba za financije i računovodstvo.
 3. Sektor za razvoj športa
  1. Služba za programe krovnih športskih organizacija i nacionalnih športskih saveza
  2. Služba za međunarodnu suradnju i EU fondove
 4. Sektor za potporu sustavu športa
  1. Služba šport djece i mladih, lokalni šport i stručne kadrove
  2. Služba za športski standard
 5. Samostalna služba sportske inspekcije

DOKUMENTI