Šport

Velika važnost i utjecaj športskih aktivnosti na svakidašnji život čine šport nedvojbeno društvenim, ali i ekonomskim fenomenom koji osim što fizičkom aktivnošću pogoduje zdravlju, odražava vrijednosti poput timskog duha, solidarnosti i tolerancije te tako osnažuje društvenu koheziju i ljudski kapital.

Šport se temelji na načelu dragovoljnosti i mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje.

Djelatnost športa u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) koji je stupio na snagu 6. srpnja 2006. godine. Na djelatnost športa na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, osobito oni koji uređuju pitanja udruživanja građana, djelatnosti školstva i gospodarstva te propisi iz sustava državne uprave, graditeljstva, financija i zdravstva.

Zakonom o sportu definirani su sljedeći dijelovi suvremenog športa: sustav športa, osobe u sustavu športa, športske djelatnosti, stručni poslovi u športu, statusna pitanja športaša, pitanja športskih klubova, šport osoba s invaliditetom, šport djece i mladeži, zdravstvena zaštita športaša, športske građevine, javne potrebe u športu, financiranje športa, državne nagrade u športu i drugo.