Tko je bio Franjo Bučar?

Dr. Franjo Bučar
(Zagreb, 25. 11. 1866. - 26. 12. 1946.)

Dr. Franjo Bučar bio je povjesničar i istaknuti športski djelatnik, osnivač mnogih športskih klubova, Hrvatskog športskog saveza (1909.) i Jugoslavenskog olimpijskog odbora.

Bio je predsjednik Hrvatskog športskog saveza (1914. - 1919.), Jugoslavenskog olimpijskog odbora (1919. - 1927.) te član Međunarodnog olimpijskog odbora (1919. - 1946.).

Zaslužan je za poboljšanje uvjeta rada nastavnika tjelesnog odgoja, gradnju i uređenje dvorana i igrališta, osnivanje Društva učitelja gimnastike Hrvatske i Slavonije (1896.) i otvaranje Više škole za tjelesni odgoj u Zagrebu (1941.). Njegovom zaslugom tjelesno vježbanje u školama obavlja se pod stručnim vodstvom.

Prvi je propagator mnogobrojnih športova: skijanja, klizanja, mačevanja, tenisa, hokeja na ledu, hokeja na travi, nogometa.

Bio je istaknuti djelatnik u Hrvatskom sokolu i Hrvatskom sokolskom savezu, član Saveza slavenskog sokolstva, delegat u Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji, urednik sokolskih časopisa i autor brojnih sokolskih i športskih priručnika.

Nagrađen je mnogobrojnim domaćim i stranim priznanjima, zahvalama, diplomama, medaljama, plaketama i odličjima.

"U srcu odvažnost,
U mišici snaga,
U mislima domovina."
Geslo Hrvatskog sokola

 

Polaznici i nastavnici Tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu 1894. - 1896. godine.
Inicijator održavanja tečaja, predstojnik Ureda za bogoštovlje i nastavu u tadašnjoj vladi, Izidor Kršnjavi sjedi šesti slijeva, a voditelj tečaja Franjo Bučar sjedi osmi slijeva.