Smještaj redovitih studenata - kategoriziranih športaša u dom

Pravo na dodjelu mjesta u studentski dom imaju hrvatski (kategorizirani) športaši sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, broj: 53/17) koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, a koji su upisali višu godinu studija ili po prvi put upisuju I. godinu studija. Predmetni Pravilnik u članku 3. stavku 7. propisuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Središnjeg državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima športašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku.

Redoviti studenti – kategorizirani športaši, uz uvjet da su se prijavili na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku, dužni su najkasnije do 1. rujna 2018. godine Središnjem državnom uredu za šport dostaviti popunjeni obrazac Zahtjeva (pod Dokumenti) uz dostavljanje pripadajuće dokumentacije iz predmetnog Zahtjeva.