Akademski sport

Sukladno Zakonu o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13. 85/15 i 19/16) radi obavljanja športske djelatnosti na visokim učilištima osnivaju se studentske športske udruge čiji program se financira iz sredstava Državnog proračuna preko Središnjeg državnog ureda za šport, proračuna visokih učilišta, studentskih zborova, sveučilišnih studentskih športskih saveza i Hrvatskoga akademskog sportskog saveza te iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Studentske športske udruge koje djeluju pri jednom visokom učilištu udružuju se u studentski športski savez koji uspostavlja i vodi sustav športskih natjecanja u sklopu visokih učilišta. Studentski športski savezi visokih učilišta s područja Republike Hrvatske udružuju se u Hrvatski akademski sportski savez, a radi usklađivanja aktivnosti svojih članica, organizacije natjecanja i skrbi o statusu studenata športaša.