Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih

Središnji državni ured za šport provodi čitav niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskoga plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera. Rezultati mjera Akcijskoga plana nisu trenutno mjerljivi i ne dolaze brzo pa je stoga u svakom trenutku potrebno dobiti povratnu informaciju od djece i mladih, odnosno uvid u učinkovitost pojedine mjere. Kako bi Akcijski plan ispunio svoju svrhu, rezultati istraživanja znanstveno se obrađuju te postaju temelj za daljnje aktivnosti.

U sklopu Akcijskoga plana prevedena je mnogobrojna literatura kako bi europska praksa postala dostupna u Republici Hrvatskoj, izrađeni su materijali vezani uz borbu protiv nasilja u športu namijenjeni različitim dobnim skupinama (od predškolske do srednjoškolske dobi), organizirane su tribine s ciljem edukacije i pozitivnog usmjeravanja djece u šport, organizirani su mnogobrojni stručni skupovi, kao i međunarodni stručni skupovi.

Na temelju zaključaka s međuresornog sastanka održanog u lipnju 2012. godine, kao i zaključaka sa seminara Nogomet i navijanje na utakmicama UEFA i HNS-a koji je u listopadu 2012. godine organizirao Hrvatski nogometni savez, Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o osnivanju Nacionalnoga odbora za prevenciju i smanjenje nasilja u sportu. U Nacionalni odbor uključen je predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Središnjega državnog ureda za šport, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Visokoga prekršajnog suda, Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskoga olimpijskog odbora i Hrvatskoga nogometnog saveza, dakle predstavnici nadležnih tijela u čijem je djelokrugu problematika prevencije nasilja u športu, kao i postupanja prema osobama koje se na športskim natjecanjima ponašaju na nedopušten i kažnjiv način.

Središnji državni ured za šport ustupio je materijale svim institucijama društvene zajednice (Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskome olimpijskom odboru, nacionalnim sportskim savezima, obrazovnim institucijama…) za objavu na njihovim internetskim stranicama. Također, Središnji državni ured za šport otvoren je za svaki oblik suradnje sa širom društvenom zajednicom jer jedino uključivanje svih relevantnih institucija u rješavanje ovoga problema može dovesti do željenih rezultata.