Školski sport

Školski sport u Republici Hrvatskoj ponajprije se odnosi na športske aktivnosti učenika u školskim športskim društvima u sklopu izvannastavnih športskih aktivnosti kojima je glavni cilj uključivanje što više učenika u športske aktivnosti. Tako se, ovisno o materijalnim mogućnostima škole i interesima pojedine sredine, provode športske aktivnosti u različitim športovima, odnosno športskim granama.

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) regulira sustav školskog športa s namjerom unapređenja športa djece i mladih. Zakon o sportu propisuje osnivanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza, krovnog tijela školskog športa Republike Hrvatske. Zakonom je propisana i prednost za djecu u korištenju školskih športskih dvorana (školska športska društva za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet u njihovom korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole).

Stručnim osobama koje rade s djecom u školskim športskim društvima potrebna je visoka stručna sprema (uvjeti za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture), a propisana je i posebna zdravstvena skrb za djecu koja se bave športom u školi.

Sredstva za rad i aktivnosti školskoga športskog društva osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba na račun škole.

Radi usklađivanja aktivnosti školskih športskih društava i provođenja športskih natjecanja, školska športska društva udružuju se u školske općinske, gradske i županijske saveze i školski sportski savez Grada Zagreba.

Hrvatski školski sportski savez

Hrvatski školski sportski savez je nacionalni školski športski savez u koji se udružuju županijski školski športski savezi i školski sportski savez Grada Zagreba.

Osnovan je u svrhu poticanja i promicanja školskog športa u Republici Hrvatskoj, usklađivanja aktivnosti školskih sportskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu te organiziranja natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola, uključujući i Državno prvenstvo školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Sve informacije vezane uz organizaciju natjecanja dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Sredstva za rad i aktivnosti školskih športskih saveza osiguravaju se u Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Grada Zagreba, a Hrvatskoga školskoga sportskog saveza u Državnom proračunu.

Način osnivanja, zadaće, djelokrug i način rada školskih sportskih saveza propisani su Pravilnikom.