Športska inspekcija

Sportska inspekcija je ustrojena kao unutarnja ustrojstvena jedinica Središnjeg državnog ureda za šport kojom rukovodi glavni sportski inspektor.

Samostalna služba sportske inspekcije obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta vezane uz provedbu Zakona o sportu i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona, te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena Zakonom o sportskoj inspekciji. Služba obavlja poslove u drugom stupnju, iznimno u prvom stupnju, te poslove u vezi s pokrenutim upravnim sporovima i prekršajnim postupcima.

Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju u pravilu sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama, odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba.