Krovnim športskim organizacijama isplaćena sva sredstva planirana za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 156.196.011,00 kuna

Sukladno Zahtjevima Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza za isplatu financijskih sredstava za mjesec prosinac 2017. godine, svim navedenim krovnim organizacijama Središnji državni ured za šport isplatio je u potpunosti sva sredstva temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom akademskom sportskom savezu, Hrvatskom školskom sportskom savezu i Hrvatskom sportskom savezu gluhih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,

Isplate financijskih sredstava krovnim športskim organizacijama tijekom 2017. godine, sukladno njihovim mjesečnim zahtjevima možete vidjeti ovdje.