Stupio na snagu Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu

Obavještavamo vas kako je danas, 17. studenoga 2017. godine, osmog dana od objavljivanja u Narodnim novinama (NN 108/2017), stupio na snagu Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu.

Odredbe ovog Pravilnika odnose na Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski sportski savez gluhih te su Programe javnih potreba u sportu za 2018. godinu krovne sportske organizacije dužne izraditi sukladno Pravilniku.