Državna tajnica Janica Kostelić na 15. konferenciji Vijeća Europe ministara zaduženih za šport

 

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić sudjelovala je na 15. Konferenciji Vijeća Europe ministara zaduženih za šport koja se održala u Tbilisiju, a na kojoj su ministri raspravljali na temu zaštite ljudskih prava u športu i borbe protiv korupcije u športu.

Državna tajnica Kostelić bila je i predstavnica predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, a u svom uvodnom obraćanju naglasila je kako Republika Hrvatska prvi put od svoje neovisnosti preuzima predsjedanje Vijećem Europe, organizacije koja podstavlja standarde u području ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Europi.

„S velikom odgovornošću Hrvatska prihvaća svoju ulogu kako bi širila ove vrijednosti i prisustvo nas svih ovdje samo potvrđuje koliko smo mi države članice odlučne da nastavimo i dalje raditi u tom smjeru“, poručila je Kostelić.

Na konferenciji je konstatirano kako različiti oblici korupcije, koji često nadilaze državne granice, zahtijevaju brze reakcije i promjene zakonodavstva i politike, ne samo na nacionalnoj, već i na međunarodnoj razini te kako je potrebno puno više suradnje između svih relevantnih dionika za odgovarajuće odgovore na politike i prilagodbe zakonodavstva, promicanje vladavine prava i načela dobrog upravljanja u športu. Nadalje, zaključeno je kako vlade, međunarodne organizacije i športski pokret trebaju poduzeti mjere za veću transparentnost novčanih tijekova i izboru upravnih tijela te da bi oni trebali uspostaviti mehanizme nadzora kako bi se osigurala odgovornost i učinkovito korištenje novca i teške kazne za sve nepravilnosti koje treba predvidjeti. Kao jedan od instrumenata za postizanje toga je i potpisivanje Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji športskim natjecanjima te su ponovo pozvane sve države članice da potpišu, ali i ratificiraju kako bi ona napokon stupila na snagu.

Na kraju same konferencije ministri su usvojili Rezoluciju o zaštiti ljudskih prava u športu kao i Rezoluciju o borbi protiv korupcije u športu te je sastavljena Međunarodna Deklaracija o ljudskim pravima u športu, Tbilisi Declaration.