Objavljena Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Objavljena je Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17) koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_129_2952.html).

Uredbom o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća povećava se iznos nagrada koji se dodjeljuje športašima, športskim ekipama i djelatnim stručnim športskim osobama, u pojedinačnim i ekipnim športovima, ovisno o rangu (olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetska i europska natjecanja) i vremenskom ciklusu natjecanja (četverogodišnji, dvogodišnji i godišnji) i to za 100% dosadašnjeg iznosa. Uredbom se također usklađuje iznos nagrada za športaše u pojedinačnim i ekipnim športovima odnosno, sukladno primjedbi Kluba olimpijaca u javnoj raspravi, povećava se nagrada za športaše u ekipnim športovima koja je u Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj: 111/12 i 134/12) bila manja za športaše u ekipnim športovima.

DOKUMENTI