Središnji državni ured za šport dodijelio1,5 milijun kuna za 25 športskih programa

Nakon provedenog Natječaja za sufinanciranje programa za poticanje športsko-rekreativnih aktivnosti Središnji državni ured za šport donio je Odluku kojom je dodijelio 1,5 milijun kuna za 25 programa koje provode športske udruge koje djeluju na području Republike Hrvatske.

Natječaj je obuhvaćao tri programska područja koja su se odnosila na međunarodnu suradnju, amaterski šport i športsku rekreaciju te obuku neplivača, a po pojedinom programu dodijeljeno je do najviše 80.000 kuna.

Za projekte međunarodne suradnje sredstva je dobilo pet udruga, za obuku neplivača sedam, dok je 13 udruga dobilo sredstva za programe amaterskog športa i športske rekreacije.

Jedan od posebnih ciljeva Središnjeg državnog ureda za šport je poticanje i promicanje bavljenja športom od najranije dobi te stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, pa su i dodijeljena sredstva jedan od načina ostvarivanja tih ciljeva.